Adózás

Az Alap a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizet, így a Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi és visszaváltási árának különbözeteként realizálhatják. A belföldi magánszemélyek a Befektetési jegyek visszaváltásakor elért bevételből az árfolyamnyereségre irányadó rendelkezések szerint megállapított rész után a kamatjövedelemre vonatkozó szabályok szerint az árfolyamnyereség után 16%-os árfolyamnyereségadót kötelesek fizetni, amit a forgalmazó a tranzakciót követően automatikusan levon.

Belföldi jogi személyeknél és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoknál a Befektetési jegyek hozama adóköteles bevételüket növelheti/csökkentheti, ami után az érvényes adójogszabályok szerint kell adót fizetniük. A társasági adó mértéke jeleneg 16 %.